domdetki@ukr.net
+380 57 392 30 63

В рамках Восточно-украинского регионального отделения фонда "Відродження" был реализован проект «Повышение социальной адаптации женщин, имеющих детей с особыми потребностями - переселенцев из зоны АТО путем психологической поддержки и культурных мероприятий». 

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Гиппократ-88» создана при поддержке юридической фирмы "ILF" (президент Гавриш Татьяна Степановна), с целью оказания помощи детям сиротам и детям с особыми потребностями, которые воспитываются в Харьковском областном специализированном доме ребенка №1.

Про нас

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 Основною метою діяльності Центру є задоволення потреб дітей у медичній реабілітації та паліативній допомозі, у тому числі потреб дітей віком від народження до вісімнадцяти років, які мають органічне ураження центральної нервової системи; розлади психіки та поведінки; вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення тощо на умовах, встановлених чинним законодавством України, зокрема:

 • дітей, які потребують паліативної допомоги та/або мають невиліковні прогресуючі захворювання, що обмежують життєдіяльність;

 • дітей, які за станом здоров’я потребують медичної реабілітації, чи яким загрожує зниження рівня функціонування, що може призвести до інвалідності;

 • дітей з інвалідністю на період отримання їх законними представниками соціальної послуги з тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;

 • дітей після виписки з перинатального центру або пологового будинку в разі потреби в отриманні послуг з медичної реабілітації або паліативної допомоги;

 • дітей, які залишились без піклування батьків, які мають органічне ураження центральної нервової системи; розлади психіки та поведінки; вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення та інші захворювання, які потребують надання паліативної допомоги.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

 • здійснення медичної практики (основна);

 • надання медичних послуг (медичної допомоги) з медичної реабілітації пацієнтам відповідно до їх віку та стану здоров’я;

 • надання паліативної допомоги пацієнтам, вибір належної форми та місця надання паліативної допомоги, забезпечення моніторингу стану відповідно до порядку надання паліативної допомоги, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України, та складання плану дій з урахуванням змін стану та потреб дитини та її сім’ї, а також застосування необхідних діагностичних і лікувальних методів при зміні стану;

 • організація амбулаторного лікування дитини, яка отримує медичні послуги (медичну допомогу) з медичної реабілітації або паліативну допомогу в Центрі (у разі потреби);

 • організація консультування дитини, яка отримує медичні послуги (медичну допомогу) з медичної реабілітації або паліативної допомоги, лікарями відповідної спеціалізації (у разі потреби);

 • організація освітнього процесу для дитини, яка отримує медичні послуги (медичну допомогу) з медичної реабілітації або паліативну допомогу в Центрі;

 • впровадження сучасних, клінічнодоведених програм і методик фізичної, медичної, соціальної, психологічної реабілітації та корекції;

 • створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги дитячому населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Центру;

 • навчання батьків, законних представників, членів сім’ї та осіб, що беруть участь у догляді за дитиною, навичкам догляду за дитиною, з урахуванням її стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку;

 • надання консультацій, соціально-психологічної, інформаційної та амбулаторно-консультативної допомоги щодо діагностики, медичної реабілітації та паліативної допомоги батькам, особам, які їх замінюють, членам сім’ї та особам, які беруть участь у догляді за дитиною, дітям з інвалідністю, дітям з порушеннями розвитку, дітям, які мають захворювання, що загрожують життю або обмежують життя чи життєдіяльність;

 • направлення дітей для надання спеціалізованої медичної допомоги в інші медичні установи/підприємства у разі потреби;

 • стаціонарне лікування дітей, стан яких не потребує лікування в інших медичних закладах/підприємствах;

 • надання медичної допомоги (медичних послуг) відповідно до договору про медичне обслуговування населення;

 • надання правового супроводу дітям, батькам, особам, які їх замінюють, членам сім’ї та особам, які беруть участь у догляді за дитиною, згідно із чинним законодавством України;

 • надання інформаційно-консультаційних послуг.